Praca zespołu terapeutycznego koncentruje się na indywidualnej i grupowej terapii, mającej na celu harmonijny rozwój psychofizyczny i emocjonalny naszych mieszkanek.
 Wszystkie mieszkanki objęte są indywidualnym planem wsparcia, który stanowi ważny aspekt pracy z mieszkankami oraz udzielanej im pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzkich, takich jak: bezpieczeństwo, stabilizacja, przynależność, miłość oraz godność. Na terenie Domu mieszkanki maja możliwość uczestniczenia w wielokierunkowej terapii zajęciowej, zajęciach relaksacyjnych a także w zajęciach uspołeczniających, które kształtują umiejętności funkcjonowania w otoczeniu i grupie.

Terapia zajęciowa

Mieszkanki biorą udział w terapii szeroko rozumianą plastyką, muzyką i pracą. Poprzez stosowanie różnorodnych technik dążymy do uaktywnienia mieszkanek, utrzymania ich w sprawności ruchowej i manualnej oraz dajemy możliwość rozpoznawania i rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i talentów. Udział w tych zajęciach przynosi radość, wywołuje wiele przeżyć i pozytywnych emocji, a przede wszystkim prowadzi do samodzielnego wysiłku, a w konsekwencji do poczucia sprawstwa. Ich prace wzruszają swoją treścią, swoistą wymową, bogatą kolorystyką, ozdabiają ściany ich pokoi i korytarzy DPS, są doskonałym pomysłem na prezenty.

Klub Podróżnika

Poprzez spotkania poznajemy kulturę danego kraju – poznajemy zabytki, ciekawe miejsca, smakujemy potrawy, tańczymy regionalne tańce, słuchamy muzyki, a na zakończenie wykonujemy pracę plastyczną jako pamiątkę z podróży. Byłyśmy już w Chinach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Tunezji, Chorwacji… Z niecierpliwością oczekujemy dalszych podróży.

Grupa teatralna “Słoneczniki”

Daje możliwość udziału w przedstawieniach, wzbogaca i kształtuje osobowość mieszkanek oraz pozwala ujawnić zainteresowania i talenty aktorskie. “Słoneczniki” występowały ze swoim repertuarem podczas różnych przeglądów artystycznych.

Grupa taneczna

Jest niezastąpioną formą współpracy i koordynacji ruchów. To właśnie ruch i rytm – muzyka, ułatwiają nam poznanie siebie i wyrażenie swoich emocji. To dla nas przede wszystkim dobra zabawa, możliwość wyrażenia siebie, rozwijania własnych zainteresowań. Dodatkowo cieszy nas, gdy możemy efekty naszej pracy zaprezentować przed publicznością. Radość innych jest naszą radością. 
Ponadto najmłodsze mieszkanki realizują obowiązek szkolny w Ośrodkach Szkolno -Wychowawczych, uczestniczą w grupowych zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli na terenie DPS, uczęszczają do przedszkola integracyjnego.