Praca zespołu terapeutycznego i medycznego koncentruje się na indywidualnej i grupowej terapii, mającej na celu harmonijny rozwój fizyczny i emocjonalny naszych mieszkanek.
W ramach terapii:
realizują obowiązek szkolny w Ośrodkach Szkolno -Wychowawczych, uczestniczą w grupowych zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli na terenie DPS, oraz w przedszkolu integracyjnym, uczęszczają na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach. Dzieci przebywające w DPS mają również możliwość korzystania z zajęć logopedycznych.
Wszystkie mieszkanki objęte są indywidualnym planem wsparcia, który pomaga poznać możliwości i uczy żyć z własnymi ograniczeniami. Najmniejsze nawet kroki rozwoju są sygnałem chęci życia i zaproszeniem do towarzyszenia w procesie wzrastania i usprawniania pod względem psychofizycznym.
Nasze mieszkanki uczestniczą w zajęciach uspołeczniających, które rozwijają zainteresowania, kształtują umiejętności funkcjonowania w otoczeniu i grupie.
Jest też czas wolny i mieszkanki mają możliwość: wyjścia do miasta np. na zakupy, na spacer do ogrodu, oglądania TV, słuchania muzyki, nauki śpiewu, zabawy i gry planszowe, świętowania imienin oraz udziału w różnych imprezach integracyjnych organizowanych na terenie DPS i poza nim.
Zadaniem zespołu terapeutyczno- opiekuńczego jest rozpoznawanienie i udzielanie pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzkich, takich jak: bezpieczeństwo, stabilizacja, przynależność i miłość oraz godność i szacunek do samego siebie, dające pewność i wiarę we własne siły.

  • Terapia zajęciowa

Są to zajęcia grupowe prowadzone na sali terapii, jak i indywidualne. Mieszkanki biorą udział w terapii szeroko rozumianą plastyką, muzyką i pracą. Poprzez stosowanie różnorodnych technik dążymy do uaktywnienia mieszkanek, utrzymania ich w sprawności ruchowej i manualnej oraz dajemy możliwość rozpoznawania i rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i talentów. Udział w tych zajęciach przynosi radość, wywołuje wiele przeżyć i pozytywnych emocji, a przede wszystkim prowadzi do samodzielnego wysiłku, a w konsekwencji do poczucia sprawstwa. Ich prace wzruszają swoją treścią, swoistą wymową, bogatą kolorystyką, ozdabiają ściany ich pokoi i korytarzy DPS, są doskonałym pomysłem na prezenty.

  • Klub Małego Podróżnika

Poprzez spotkania poznajemy kulturę danego kraju – poznajemy zabytki, ciekawe miejsca, smakujemy potrawy, tańczymy regionalne tańce, słuchamy muzyki, a na zakończenie wykonujemy pracę plastyczną jako pamiątkę z podróży. Byłyśmy już w Chinach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Tunezji, Chorwacji… Z niecierpliwością oczekujemy dalszych podróży.

  • “Poznaj świat”

Zajęcia te pozwalają na stymulację poszczególnych  zmysłów i przybliżenia  świata zewnętrznego, którego na co dzień niektóre z nas, ze względu na wieloraką niepełnosprawność, nie mogą doświadczyć.
Zajęcia są prowadzone problemowo lub tematycznie m.in:  bajkoterapia, aromaterapia, sensoryka, teatr cieni, słuchowisko, itp.

  • Grupa teatralna “Słoneczniki”

Daje możliwość udziału w przedstawieniach, wzbogaca i kształtuje osobowość mieszkanek oraz pozwala ujawnić zainteresowania i talenty aktorskie. “Słoneczniki” występowały ze swoim repertuarem podczas powiatowych przeglądów artystycznych w Wadowicach, Tuchowie i Chrzanowie.
Przygotowywany przez nas repertuar jest różnorodny: czasem na wesoło, czasem refleksyjnie, czasem modlitewnie. Na koncie naszej twórczości teatralnej mamy takie sztuki jak: “Jan Chrzciciel”, “Kilka słów o świętych”, “Temperamenty”, “Szczęśliwy Książe”, “Mądra Sowa”, “Ogród”, “Królewna Śnieżka” i wiele innych. Z repertuaru jasełkowego wystawiłyśmy np.: “Gość Oczekiwany”, “Jasełka – Hipermarket”, “Czwarty Król”, “Pociąg Zbawienia”, “Fakty, ludzie, miejsca”.

  • Grupa taneczna “Delfinki”

Jest niezastąpioną formą współpracy i koordynacji ruchów. To właśnie ruch i rytm – muzyka, ułatwiają nam poznanie siebie i wyrażenie swoich emocji. To dla nas przede wszystkim dobra zabawa, możliwość wyrażenia siebie, rozwijania własnych zainteresowań. Dodatkowo cieszy nas, gdy możemy efekty naszej pracy zaprezentować przed publicznością. Radość innych jest naszą radością.

  • Sala Doświadczania Świata

Jest wyposażona: w domek lustrzany z światłowodami, łóżko wodne, prysznic świetlny z wężami UV, kolumny: wodne, interaktywne i piórkowe oraz telewizor świetlno-dźwiękowy, tunel świetlno-dźwiękowy, projektor Solar, zestaw do aromaterapii i różne sensory. Sala jest wyposażona w różne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów – wzroku, dotyku, słuchu, równowagi, smaku i węchu oraz propriocepcji. Jest to także miejsce odprężenia, wyciszenie i relaksu. Podstawową zasadą panującą w sali jest wolność wyboru tych bodźców, które są dla nas przyjemne, na których chcemy się koncentrować i którymi pragniemy się zajmować.

  • Grupa terapeutyczna

Uczestniczymy w indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem, mających na celu niesienie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, w podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z nagromadzonymi emocjami, zarówno pozytywnymi jak negatywnymi. Wiele czasu poświęcamy na indywidualne rozmowy.

  • Dogoterapia

Uczestniczymy w indywidualnych lub grupowych zajęciach z psem i terapeutą. Bardzo lubimy spotkania z pięknym czarnym labradorem Collinem. Zajęcia z nim zawsze odbywają się w radosnej atmosferze. Podczas zajęć uczymy się nie tylko opieki i pielęgnacji psa, ale przede wszystkim przez kontakt ze zwierzęciem uczymy się cierpliwości, otwartości na świat i zaufania.