Wadowice, ul. Lwowska 31

"Świat ludzkiego cierpienia rodzi świat ludzkiej miłości"

ŚW. JAN PAWEŁ II

Nasze Podopieczne

Nasze podopieczne to dziewczynki, nastolatki i kobiety niepełnosprawne intelektualnie. Zapewniamy im pomoc w wychowaniu opartym o zasady chrześcijańskiej miłości oraz stałą, całodobową opiekę. Dodatkowo stwarzamy warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, a także rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności mieszkanek naszego Domu.

Nasze Podopieczne

Nasze podopieczne to dziewczynki, nastolatki i kobiety niepełnosprawne intelektualnie. Zapewniamy im pomoc w wychowaniu opartym o zasady chrześcijańskiej miłości oraz stałą, całodobową opiekę. Dodatkowo stwarzamy warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, a także rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności mieszkanek naszego Domu.
66 Lat działalności
327 Wychowanych podopiecznych
70 Podopiecznych obecnie
14 Posługujących Sióstr
zobacz co u nas!

Wsparcie dla naszych podopiecznych

Dziękujemy za dołożenie cegiełki do pomocy naszym dziewczynom

Wybierz kwotę

Lub można przelewać darowizny na Nasze konto:

49 1240 4197 1111 0000 4691 4356

(PeKaO S.A. O/Wadowice)

Wsparcie dla naszych podopiecznych

Dziękujemy za dołożenie cegiełki do pomocy naszym dziewczynom

Wybierz kwotę

Lub można przelewać darowizny na Nasze konto:

49 1240 4197 1111 0000 4691 4356

(PeKaO S.A. O/Wadowice)