Módlmy się...

„Przez Wasze cierpienia możecie utwierdzić dusze chwiejne, sprowadzić na właściwą drogę dusze zbłąkane, przywrócić pogodę ducha i ufność pogrążonym w zwątpieniu i niepokoju. Wasze cierpienia, gdy wielkodusznie je przyjmiecie, ofiarując je razem z cierpieniem Chrystusa, mogą wnieść znaczący wkład w walkę o zwycięstwo dobra nad złem, które na tyle sposobów zagraża obecnie ludzkości”                                                                                  św. Jan Paweł II do osób niepełnosprawnych

 

Chcemy ci pomóc naszą modlitwą i ofiarowanym cierpieniem. 

Wyślij do nas własną intencję poniżej, a pomodlimy się