Św. Jan Paweł II wspominał, 5 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze

“Ja do dzisiaj mam w oczach wszystkie te domy dzieci upośledzonych. Chociażby jeden z pierwszych, który wizytowałem w Wadowicach, gdzie pracują siostry nazaretanki. Wystarczy tam przyjść, wystarczy tam zaprowadzić kogokolwiek (…) niech  postoi chwilę i popatrzy, a musi wyjść stamtąd wstrząśnięty do dna duszy! I to wstrząśnięty równocześnie obrazem tej niedoli człowieka chorego, dziecka, a równocześnie wstrząśnięty miarą tego poświęcenia”.

Przemówienie w Domu Generalnym

Przemówienie św. Jana Pawła II:

Nasz Dom miał okazję witać w swoich podwojach Św. Jana Pawła II gdy jeszcze był kardynałem. W tamtych czasach niektóre z naszych podopiecznych otrzymały Sakrament Bierzmowania z Jego rąk. Pisywały życzenia świąteczne i krótkie listy. W kronice zachowała się odpowiedz Kardynała na jeden z nich.

Kiedy Wadowice cieszyły się z wyboru papieża Polaka na stolicę piotrową , mieszkanki wysłały do Rzymu list gratulacyjny.

Każda wizyta Ojca Św. w Wadowicach była ogromnym wydarzeniem dla Domu, a Ojciec Św. w swoich przemówieniach również nas wspominał.

I wizyta 7 czerwca 1979 r.
Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

„Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie siostry zakonne, które tu widzę. Za moich czasów były tylko nazaretanki; nawet tam zachodziłem w takim wieku, kiedy się jeszcze o człowieku mówi „maluch”.

II wizyta 16 czerwca 1999 r.

„Serdecznie wspominam wszystkie rodziny zakonne, które pełnią swoją posługę na ziemi wadowickiej, a więc ojców karmelitów na Górce, księży pallotynów na Kopcu, siostry nazaretanki przy ulicy Trzeciego Maja. Tam chodziłem jeszcze do ochronki”

W roku 1997 w dniach od 16 – 24 kwietnia nasze mieszkanki wraz z pracownikami Domu odbyły pielgrzymkę autokarową do Rzymu. Spotkały się tam na prywatnej audiencji z Janem Pawłem II. Ogromnej radości towarzyszyło wzruszenie. Do dziś w pokojach naszych podopiecznych podziwiać można pięknie oprawione fotografie, które zatrzymały te szczególne chwile spotkania z największym z Polaków.