Umożliwienie mieszkankom prowadzenia życia religijnego jest tak samo ważne jak rozwój ich życia kulturalnego. Zachodzący głęboki związek pomiędzy religią i kulturą wyraża się w hierarchii wartości, którą dana osoba kieruje się w życiu. Stąd przykłada się wiele starań, aby życie religijne mieszkanek, przekładało się również na poszanowanie i kierowanie się wartościami chrześcijańskimi w codzienności.
Mieszkanki na terenie Domu korzystają z kaplicy, z posługi kapelana oraz sióstr zakonnych, które Dom prowadzą.

Na życie religijne mieszkanek składa się codzienna wspólna modlitwa na rozpoczęcie dnia, udział w niedzielnej Mszy Świętej, cotygodniową katechezę, udział w okresowych nabożeństwach (np. droga krzyżowa, różaniec) oraz korzystanie z sakramentów świętych takich jak: spowiedź czy namaszczenie chorych. Kapelan wspiera i towarzyszy mieszkankom we wszystkich ważnych dla nich momentach życia. Mieszkanki mają też możliwość uczestniczenia w życiu parafii, poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, w pielgrzymkach i innych wydarzeniach parafialnych. Pięć mieszkanek należy również do parafialnego koła ruchu „Wiara i Światło”.