Św. Jan Paweł II, Jasna Góra, 5 czerwiec 1979

“Ja do dzisiaj mam w oczach wszystkie te domy dzieci upośledzonych. Chociażby jeden z pierwszych, który wizytowałem w Wadowicach, gdzie pracują siostry nazaretanki. Wystarczy tam przyjść, wystarczy tam zaprowadzić kogokolwiek (…) niech  postoi chwilę i popatrzy, a musi wyjść stamtąd wstrząśnięty do dna duszy! I to wstrząśnięty równocześnie obrazem tej niedoli człowieka chorego, dziecka, a równocześnie wstrząśnięty miarą tego poświęcenia”.

Siostry Nazaretanki przybyły do Wadowic w 1896 r. na zaproszenie Ks. Kard. Jana Puzyny. Odpowiadając na znaki czasu podejmowały różne działania apostolskie: prowadziły ochronkę dla dzieci, pracownię haftu, robót kościelnych i trykotarstwa wraz z internatem dla dziewcząt, szkoły krawieckie (zawodową, gimnazjum i liceum) oraz pracowały w szpitalu miejskim. Po zamknięciu tych dzieł przez ówczesne władze komunistyczne w 1956 r. podjęły się Siostry jedynej zaproponowanej wówczas dla nich misji – prowadzenia Zakładu Specjalnego dla Dzieci Głęboko Niedorozwiniętych Umysłowo. Obecnie placówka funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej. Posiadamy 60 miejsc dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz 10 miejsc dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Jest to ośrodek dla dziewcząt. Podmiotem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny Nazaretu, Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie.

Dom działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zgromadzeniem a Starostą Powiatu Wadowickiego oraz obowiązujących przepisów prawnych i Statutu.