Wsparcie dla naszych podopiecznych
Dziękujemy za hojność serca i udzieloną nam pomoc.
Wybierz kwotę

Lub można przelewać darowizny na Nasze konto:
49 1240 4197 1111 0000 4691 4356

(PeKaO S.A. O/Wadowice)