Wsparcie dla naszych podopiecznych
Dziękujemy za dołożenie cegiełki do pomocy naszym dziewczynom
Wybierz kwotę

darowizny prosimy przelewać na Nasze konto:
49 1240 4197 1111 0000 4691 4356

(PeKaO S.A. O/Wadowice)